žijí vaši rodiče samotářský život? Děláte velkou chybu! V Číně je zakázáno opustit své rodiče ve stáří.


Ukazuje se, že v mnoha zemích se již životní styl staršího člověka neliší od životního stylu mladých lidí tak, jak to bylo kdysi. Někteří důchodci chodí na výstavy, tráví čas v kavárně, jiní praktikují jógu, a jsou také tací, kteří chodí na univerzity, aby se zúčastnili přednášek. Všichni tito lidé mohou být v téže kondici, než kterýkoliv teenager!

Stáří o samotě

Dnes se dozvíte něco o tom, jak si žijí důchodci v různých částech světa. Není divu, že se mezi nimi nachází velké množství stoletých. V těchto zemích se stát stará o starší generaci, proto stojí za to si od nich vzít příklad.

Japonsko

Japonsko je zemí dlouhověkých lidí, kde mají lidé starší generace zaručenou přiměřenou péči a pomoc. Již v roce 2000 se Japoncům podařilo vyvinout systém, jehož prostřednictvím důchodci nejsou ponecháni napospas osudu. Starší lidé nad 65 let se obrátí na centra pomoci důchodcům, kde absolvují speciální test. Výsledky testování určují míru potřebné pomoci, kterou tito lidé potřebují.

Důchodci v Japonsku se mohou spolehnout na dodávku potravin přímo do domu, lékařskou péči a pečovatelské služby. Říká se, že starší Japonci si za takové služby připlácí, ale je to jen 10% z jejich celkových nákladů. Kromě speciálních center je v zemi mnoho dobrovolníků, kteří rádi pomáhají starým lidem. Japonci odmítají domovy důchodců: tímto způsobem se šetří peníze a důchodci mohou žít klidně v pohodí svého domova.

Pokračování na další straněPOKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ


1
2
3
4