Žena na sklonku života po boji s rakovinou prozradila, jaké praktiky lékaři používají. To je odporné!


Reakce na její příběh

Byla to její příběh a její uznání, které způsobilo velkou odezvu. A vše vypadá jako tato nemocnice a další v celé zemi.

Lidé si tu stěžovali, že lékaři se rozhodli být naprosto iracionální, neměli na ně čas, odložili důležité věci, nebo je ani měli pro pacienta, nebo spíše číslo.

To jen ukazuje, že tyto praktiky nebyly rozhodně výjimečné a že to bylo a může být zcela běžné v moderní zdravotní péči. Je nám to líto.

Co se stalo té ženě?

Jako mnoho jiných pacientů důvěřovala onkologovi. Byla diagnostikována nádorem. Operace byly míněny, ale lékaři zvolili chemoterapii, která trvala několik měsíců. Chtěli snížit její otok.

Jak se ukázalo, úsilí bylo kontraproduktivní. Nádor byl dvakrát zvětšen. Teprve pak byla operace, ale kvůli nevýznamnému objevu další chemoterapie.

Bohužel neodpověděla vůbec. Biologická terapie může být alternativou, ale je dražší a nemusí být nasazena.

Pokračování na další straněPOKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ


1
2
3