Zcela strašné chování matky! To, co udělala své malé dcerce v čekárně, vám zvedne tlak!


Mnoho rodičů tráví opravdu mnoho času na smartphonech. Děti těchto rodičů mají poté ve vyšším problémy se svým chováním. Mluví o tomto jevu opravdu mnoho studií. Studie z Michiganské Univerzity zkoumala tento problém vlemi podrobně na 200 rodinách.

Ze všech zkoumaných rodičů, kteří se této studie zúčastnili, přiznalo až neuvěřitelných 40% matek a 32% otců určitou formu závislosti na svém telefonu.

Včetně častého pocitu potřeby kontrolovat zprávy či přemýšlet o tom, zda jim někdo nezavolá.

Podle příspěvku britské Národní zdravotnické služby o výzkumu se zjistilo, že závislost matky na její telefonu úzce souvisí s problémy chování dítěte, zatímco používání smartphonů ze strany otců neprokázalo silnější vazbu na špatné chování.

Pokud se s vámi dítě snaží mluvit a vy nijak nereagujete, brzy si dítě uvědomí, že nemá smysl na vás mluvit. Pro děti je v dětství velmi zásadní neustálá interakce s dospělým, jejímž prostřednictvím se učí nejen jazyk, ale také jako mluvit.

 

Příklad hrůzné situace najdete na další straněPOKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ


1
2
3