Za hlavní důvod dlouhověkosti se předpokládal fakt, že starší lidé momentálně žijí déle. Pravda je ale jiná!


Ukazuje se, že hlavní, obrovský a strategický důvod pro zvýšení střední délky života, který se mění před očima, není vůbec, že ​​stáří trvá déle, ale začíná mnohem později.

Stáří

Donedávna existovaly v životě člověka pouze tři hlavní období: mládí, zralost a stáří.

Nyní se „zralost“ vrátí ve věku 50 let a začíná zcela nové, dříve neexistující období lidského života.

Co o něm víme?

1. Trvá asi 30 let – od 50 do 75 let.

2. Na rozdíl od předchozích myšlenek se fyzické a intelektuální schopnosti člověka během tohoto období nesnižují a zůstávají stejné a v některých případech dokonce lepší než u mladých lidí.

3. Potenciálně je to nejlepší a nejlepší čas v životě člověka, protože kombinuje zdraví, sílu a životní zkušenosti. „Kdyby mládež věděla, jestli by to mohla“ – to už pro nás není.

Podle všech statistik posledních let je nejšťastnější období života asi 65 let.

Pokračování na další straněPOKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ


1
2
3