Všem maminkám! Za dceru se modlete k Panně Marii a za syna k Bohu. TOTO OPRAVDU FUNGUJE


Jedna z nejpevnějších věcí na světě je jednoznačně pouto mezi matkou a dítětem To, jak se během života matka chová, bezprostředně ovlivňuje budoucnost svého miminka. K tomu aby dítě dospělo ke zdraví, blahobytu a úspěchu, může pomoci modlitba z matčiných úst.

Existují dvě modlitby – za dceru a za syna.

Zapamatujte si: s modlitbou o zdraví a blahobyt vaší dcery se obracejte na Pannu Marii a za syna se naopak modlete k Bohu.

 

Modlitba matky za děti

Modlitba za dceru

Modlím se k tobě Panna Maria,
daruj zdraví mé dceři.
Ty víš, o čem její duše sní, –
daruj jí v životě více jasných dní!
Prosím o její štěstí, krásu, blaho
a hodně-hodně radostných chvil.
Ať nepláče tak horko,
a ať se jí dobře vede.
A pokud někoho náhodou
urazila nebo se nezřekla zlomyslnosti,
vím, že pro ni bude ponaučením
tvá přísnost a láska.
A pokud se dostane do duševní slabosti,
když se ztratí na své cestě životem –
pomoz její každodenní modlitbou
vrátit se k tobě celou duší.

Další modlitbu najdete na další straněPOKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ


1
2