Vědci definitivně potvrdily, že rakovina je nemoc způsobená výhradně…


Vědci dospěli k zajímavému závěru, že rakovina je nemoc, kterou si člověk způsobil zcela sám. Je to moderní nemoc psolední doby.

Jen ve Spojeném království si rakovina vyžádá ročně více než 150 000 životů. Na základě statistik se dá předpokládat, že každý třetí Brit dostane pravděpodobně rakovinu.

Výzkumníci strávili hodně času zkoumáním mumií, zkamenělin a klasické literatury ještě dříve, než dospěli ke svým závěrům.

Výzkumníci tvrdí, že rakovina je nemoc způsobená člověkem. Je živena a vyvolávaná výstřelky moderního způsobu života. Nádory byly až donedávna velmi vzácné.

Nádory začaly vznikat tehdy, když se problémem stalo znečištění životního prostředí a špatná, na živiny chudá a zpracována potrava.

Studie vědců potvrzují jasný fakt, že rakovina je chorobou moderního způsobu života

Ve studii, která se věnovala egyptským mumiím, výzkumníci ve většině mumií žádné příznaky rakoviny. Výjimkou byl jen jeden izolovaný případ.

Vědci rehydratovali úlomky tkání ze stovek egyptských mumií a umístili je pod mikroskop. V zkoumaných vzorcích našli jen jeden případ rakoviny.

V minulosti někteří vědci argumentovali tím, že staří Egypťané nežili dostatečně dlouho na to, aby se v jejich těle mohla vyvinout rakovina. Toto je velmi slabý argument pro to, aby se nedal vyvrátit.

Vědci poukázali na to, že během života Egypťanů však došlo k výskytu jiné choroby, která má souvislost s přibývajícím věkem, například k vápenatění tepen a křehnutí kostí.

V časopise Příroda zkoumá rakovinu (Nature Reviews Cancer) se uvádí, že fosilní důkazy o rakovině nejsou spolehlivé, protože vědecká literatura poskytuje několik tuctů, většinou sporných příkladů, které byly nalezeny ve fosíliích zvířat.

 

Další zajímavé informace o rakovině najdete na další straněPOKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ


1
2
3
4