V Itálii hrozí, že zanechání zvířete na ulici dostanete 10 tisíc Euro pokutu nebo 12 měsíců vězení!


V Itálii, stejně jako v jiných civilizovaných zemích, vládní agentury projevily značnou opatrnost ohledně opuštěných zvířat.

Opuštěné zvířata v Itálii

Významného úspěchu při řešení tohoto problému bylo dosaženo díky rozsáhlé propagandě o dobrých životních podmínkách zvířat. Již v základní škole se děti učí, jak zacházet se zvířaty v dobré víře, pořádané sdruženími na ochranu zvířat.

Práce jako dobrovolník v útulku je považována za prestižní záležitost, stejně jako za zvířata z útulku.

Pokračování na další straněPOKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ


1
2
3
4