V Evropě se hlasovalo o zrušení střídání zimního a letního času


V parlamentu Evropské Unie se na jednom z posledních zasedání hlasovalo o návrhu usnesení o zrušení střídání zimního a letního času.

Hlasování prokázalo, že větší množství poslanců s návrhem souhlasilo. Pro schválení usnesení o změně času hlasovalo 384 poslanců.

 

Schválení usnesení však není tím posledním krokem, který musí být proveden ke zrušení střídání letního a zimního času v Evropě.

Pro zrušení je potřeba obdobné hlasování Komise a Evropské rady, čili hlasy za zrušení od vech hlavních představitelů členských států.

 

V Bruselu je v řešení konec střídání času. Má zůstat zimní, nebo letní?

 

Pokračování o změně času najdete na další straněPOKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ


1
2