Učitelka vůbec netušila, co ji ve třídě čeká. Budete se divit, co na ni žáci přichystali. Na to bude učitelka vzpomínat hodně dlouho!


Jedinečná vystoupení

To, co studenti připravovali, jejich učitelku opravdu ohromilo. To potvrzuje i skutečnost, že slzy vycházely před očima a neskrývaly pocit velkého štěstí z práce studentů, jak se na ni připravovali.

To jí pouze potvrdilo, že její práce je smysluplná a že je jednou z těch učitelů, kteří jsou sice přísní, ale spravedliví, chápaní, starají se o svou práci a milují své studenty. Bylo jasné, že se jí překvapení líbí.

Jste zvědaví, co pro ni připravili a že byli všichni spojeni s jejich vydáním, které kombinovalo zpěv, tanec a mnoho dalšího? Můžete to vidět. Všechno bylo jako paměť dokumentováno ve videu. Tento jedinečný dokument vedle učitele přinesl světu.

Celé video najdete na další straněPOKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ


1
2
3
4