Učitelka vůbec netušila, co ji ve třídě čeká. Budete se divit, co na ni žáci přichystali. Na to bude učitelka vzpomínat hodně dlouho!


Každý potvrdí, že studijní období bylo spojeno s řadou zajímavých zkušeností. Některé byly negativní, ale mnohé byly zaručeně pozitivní. Mnoho lidí si vzpomíná, co se stalo ve škole. A ty nejzajímavější události stále pokračují. Podíváme se na jednu takovou věc společně.

Překvapení učitelky

To však není příběh samotných studentů, i když zde hrají hlavní roli. To je to, co učitelka zažila, když vstoupila do učebny.

Nečekala, že se její třída připraví na ni. Byla logicky šokovaná.

Pokračování na další straněPOKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ


1
2
3
4