Učitelka poslala hanliou SMS zprávu romské matce, ve které ji označovala “cikánkou”. Jak na toto reagovali lidé?


Mamince malé školačky byla učitelkou odeslána sms zpráva, která byla zjevně určena někomu jinému. Poté, co ji učitelka informovala o nezaplacení obědů pro její dceru, přišla jí ještě jedna zpráva, v níž bylo z kontextu zřejmé, že nebyla určena jí.

SMS zpráva

Ve druhé SMS zprávě bylo napsáno: ” Cikánce jsem napsala, že malá nedostane zítra oběd” Na tuto zprávu samozřejmě maminka reagovala.

Celou konverzaci maminka zveřejnila na jedné ze sociálních sítí.

Maminka k příspěvku napsala: ,, Takto má komunikovat učitelka? Já si myslím, že každá maminka má jméno. “ Myslíme si, že maminka má úplnou pravdu a reakce učitelky nebyla vůbec na místě a ani s pravidly slušného chování.

Pokračování na další straněPOKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ


1
2
3
4