Štefánikova hvězdárna


Štefánikova hvězdárna (Hvězdárna na Petříně) byla vybudována v letech 1927 – 1928 přestavbou a rozšířením klasicistního objektu strážnice, původně bastionu v opevnění při Hladové zdi.

Leží ve výšce 327 m a má tři kopule pro pozorování. Největší má průměr 7,5 m. Provoz zahájila roku 1929. Stavbu společně financovaly město Praha a Česká astronomická společnost.

V 70. letech 20. století byla rozsáhle přestavěna a modernizována, vybavena novými přístroji a doplněna o novou expozici. Patrový objekt má tři kupole v hlavní o průměru 7,5 m je umístěn Zeissův čočkový dalekohled, který zvětšuje obraz nebeských těles až 680x, nad ním je koronograf, určený ke studiu okrajů slunečního kotouče.

V západní kupoli o průměru 5 m byl instalován dalekohled na denní pozorování Slunce, zvětšující až 225x, ve východní je pak dalekohled, kterým je možné sledovat komety a zářící mlhoviny, zvětšuje až 110x.

V objektu je tu odborná knihovna a studovna.