Skupina matek se chovala nevhodně. Tento muž je jedinou větou všechny uzemnil. Kdo s ním souhlasíte?


tato situace se stala v jedné obyčejné škole v malé třídě, kde se setkávali studenti z bohatých rodin společně s dětmi z méně bohatých rodin.

Konflikt ve třídě

Konflikt na stole byl lekcí pro lidi, kteří se považují za lepší než ostatní.

Na jedné schůzce mateřského sdružení nabídla skupina iniciativních matek, že získá peníze na nákup nových školních lavic.

Nový školní nábytek

Několik rodin tuto možnost okamžitě opustilo, protože staré lavičky byly stále zcela uspokojivé a navíc na tento zbytečný nákup nebylo dost peněz. V důsledku toho bylo v menšině sedm rodin, které prostě neměly prostředky na nákup nového nábytku.

Bohatá část rodin si stála za svým!

Návrh otce

A zde jeden z otců nabídl, že vyzvedne trochu více peněz, aby všechny děti seděly na stejných lavičkách ve škole, zejména proto, že si to mnozí rodiče mohli dovolit.

Pokračování na další straněPOKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ


1
2
3
4