Říkají, že tato modlitba skutečně plní přání. Zeptejte se – a dostanete, hledáte – a najdete, zaklepte – a oni vám otevřou


Prostě a dostanete! Hledejte a naleznete! Tlučte a otevřou vám.

Modlitba

Přestože sv. Rita z Cassie byla součástí panteonu katolických svatých, stala se příkladem pro všechny křesťany. A právě proto, že byla požehnaná, aby nesla znamení Ježíše, píše Stiriactuale.

Žila na konci čtrnáctého a v první polovině 15. století, hned po smrti byla uctívána jako svatá. Rita z Cassie byla blahořečena až v roce 1628 a v roce 1900 byla prohlášena za svatou.

Křesťané k ní vždy projevovali neuvěřitelnou náklonnost kvůli zázrakem, které provedla, a také kvůli legendám, kterými byl prý její život bohatý.

Proto ji laskavě nazývali “svatou nemožného”, tedy svatou, kterou můžete požádat o pomoc v těch nejzoufalejších a nejtěžších situacích.

Pokračování na další straněPOKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ


1
2