Příspěvek na rodnný dům až do této výšky schválil stát. Musíte ale splnit tuto podmínku!


Příspěvek na rodinný dům s téměř nulovou spotřebou energie, který má motivovat majitele k výstavbě takových obydlí, je uveden v návrhu novely zákona o budování energetické účinnosti. Návrh byl schválen parlamentem ve středu.

Příspěvek na rodinný dům

Možná by výše tohoto příspěvku měla být 300 000 Kč. Novela obsahuje administrativní a stavební podmínky pro její pořízení.

Jak by měl vypadat?

Například rodinný dům v České republice by měl být určen pouze pro bydlení, jeho celková plocha by neměla být větší než 200 metrů čtverečních.

Kromě toho musí rodinný dům nebo jeho stavební konstrukce splňovat minimální požadavky na energetickou účinnost budov s téměř nulovou spotřebou energie.

Pokračování na další straněPOKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ


1
2