Praha: Karlův most


Karlův most je jedením z nejkrásnějších mostů světa. zároveň patří mezi symboly Prahy. Společně s Pražským hradem tvoří hlavní dominantu a světoznámé panorama které touží vidět miliony turistů z celého světa, kteří Prahu navštíví.

Karlův most je nejstarší stojící most přes Vltavu v Praze a druhý nejstarší dochovaný most v České republice. Ten nejstarší stojí v jihočeském Písku.

Karlův most nahradil předchozí Juditin most, stržený roku 1342 při jarním tání ledů. Stavba nového mostu začala v roce 1357 pod záštitou krále Karla IV. a byla dokončena v roce 1402.

Trvalou slávu mostu přineslo baroko, kdy se mezi léty 1707 až 1714 proměnilo kamenné zábradlí mostu v jedinečnou galerii 30 soch. Mostu se původně říkalo jen Kamenný nebo Pražský most. Název Karlův most se vžil až kolem roku 1870 z podnětu Karla H. Borovského.

Historie Karlova mostu

Kromě brodů a přívozů byl Karlův most až do roku 1841, kdy byl dostavěn most císaře Františka I., jediným komunikačním spojením přes Vltavu v Praze. I díky mostu se Praha stala významnou obchodní křižovatkou a zastávkou evropských obchodních cest. Karlův most se stal jedním z center městského života a ve své historii zažil slávu i pád. Obchodovalo se zde, soudilo a také se zde pořádaly turnaje.

Most měl i velký vojenský význam. Nejhorším obdobím pro něj byly ničivé povodně a válečné konflikty. Karlův most, který je z pískovcových kvádrů, je dlouhý 515,76 m, široký 9,5 m, 13 m vysoký nad normální hladinou, spočívá na 16 obloucích nestejného rozpětí od 16,62 do 23,38 metru.

Most je doplněn třemi mosteckými věžemi. Na Malé Straně jsou to větší a menší Malostranská mostecká věž. Na straně Starého Města pak Staroměstská mostecká věž. Karlův most spojuje Malou Stranu se Starým městem. Malostranská mostecká věž ústí do Mostecké ulice, Staroměstská mostecká věž ústí na Křížovnické náměstí.

SOCHY KARLOVA MOSTU

Ze Starého Města na Malou stranu – levá (jižní strana Karlova mostu):

 • 1. Sousoší sv. Ivona.
 • 2. Sousoší Madony se sv. Bernardem.
 • 3. Pieta (Oplakávání Krista).
 • 4. Sv. Josef s Ježíšem.
 • 5. Sv. František Xaverský.
 • 6. Sv. Kryštof.
 • 7. Sv. František Borgiáš.
 • 8. Sv. Ludmila s malým Václavem.
 • 9. Sv. František Serafinský.
 • 10. Sv. Vincenc Ferrerský a sv. Prokop.
 • . Bruncvík. Socha bruncvíka není umístěna na ochozu mostu, ale na pilíři.
 • 11. Sv. Mikuláš Tolentinský.
 • 12. Luitgarda neboli Sen Sv. Luitgardy.
 • 13. Sv. Vojtěch
 • 14. Sv. Jan z Mathy, Felix z Valois a Ivan.
 • 15. Sv. Václav.

Ze Starého Města na Malou Stranu – pravá (severní strana Karlova mostu):

 • 1. Madona a sv. Bernard.
 • Bradáč. Plastika není umístěna na Karlově mostě, ale na opěrné zdi pod Křížovnickým náměstím.
 • 2. Madona, sv. Dominik a sv. Tomáš Akvinský.
 • 3. Kalvárie (sv. Kříž).
 • 4.Sv. Anna.
 • 5. Sv. Cyril a Metoděj.
 • 6. Sv. Jan Křtitel.
 • 7. Sv. Norbert, Václav a Zikmund.
 • 8. Sv. Jan Nepomucký.
 • 9. Sv. Antonín Paduánský.
 • 10. Sv. Juda Tadeáš.
 • 11. Sv. Augustin.
 • 12. Sv. Kajetán.
 • 13. Sv. Filip Benicius
 • 14. Sv. Vít.
 • 15. Sv. Kosma a Damián se Salvátorem.