Pouze 10ti ženským jménům je pro tento rok předurčené štěstí. O které jména se jedná? Patří mezi ně i to vaše?


3. Magadléna

4. Pavlína

5. Helena

6. Kristýna

7. Veronika

Pokračování na další straněPOKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ


1
2
3