Pouhých 50% řidičů odpovědělo správně! Znáte pravidla silničního provozu?


Spousta řidičů odpověděla na tu situaci špatně. Mnoho z nich vůbec nezná pravidla silničního provozu. Proto bychom Vám rádi několik z těchto důležitých pravidel připomněli.

Ještě než přejdete na správnou odpověď, zkuste na otázku odpovědět sami!

Které z těchto vozidel, pojede jako první?

V jednom rozhovoru jsme zjistili, že přibližně 50% řidičů neodpovídalo na danou otázku dobře. A takové výsledk jsou děsivé.

Následky neznalosti silničních pravidel mohou být fatální.

Nabízíme Vám pomoc k několika základním pravidlům, při kterých nikdy nebudete zmateni.

 

Několik pravidel a řešení hádanky najdete na další straněPOKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ


1
2
3