Pitvy mozků autistů odhalili příčinu této nemoci. Špičkovému vědci hned stopli finance!


Dr. Chris Exley je profesorem bioanorganickej chemie na Keeleovej univerzitě a honorárním profesorem na Uhi Millenium Institute.

Autismus

Je biologem s titulem PhD. v ekotoxikologii hliníku a jeho výzkum se od roku 1984 až do současnosti zaměřuje na fascinující paradox: “Jak to, že třetí nejčastěji se vyskytující prvek v zemské kůře (hliník) je pro život nepodstatný a do velké míry dokonce nepřátelský?”

Záhada hliníku

Dr. Exley pokračuje vysvětlováním toho, že zkoumání této záhady je “potřebným výzkumem v bezpočtu vědních oborů, počínaje základním anorganickou chemií reakce hliníku a křemíku, až po potenciálně komplikovanou biologickou využitelnost hliníku na lidech”.

Ve svém životopise také vysvětluje, jak ho “fascinuje prvek křemík ve vztahu k živým věcem, který, jako druhý nejčastěji zastoupen prvek v zemské kůře, také téměř nemá biologickou funkci. Jednou z možných funkcí křemíku je držet hliník mimo biologie a toto v naší skupině tvoří velkou část výzkumu. Zajímá nás i biologická prokřemeněním “.

 

Teď už víme, že hliník nemá v lidském těle místo.

Člověk nemusí být génius, aby věděl – díky práci Exleyho a mnoha dalších – že hliník způsobuje přímo pohromu v každém biologickém systému.

Jistě, jde o skvělý materiál na výrobu aut a letadel, ale zcela prokazatelně nepatří v žádném množství (ani malém) do lidského těla, Je totiž nesmírně toxický a představuje jednu z nejnebezpečnějších a nervově nejjedovatějších látek, jaké člověk zná.

 

Video a pokračování na další straněPOKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ


1
2
3
4