Otestujte svou osobnost! Poznáte, která žena na obrázku je vdaná?


Docela často, první dojem o osobě, kterou jste právě poznali je špatný. Ale myšlenky, které vás napadly v prvních okamžicích setkání říkají opravdu hodně hodně.  Jaká žena jsi?

Test osobnosti

Pokuste se zjistit, která z těchto žen na obrázku je vdaná?

Vaše volba přímo souvisí s určitými vlastnostmi vaší osobnosti a charakteru.

1. žena

Jste přesvědčeni, že žena je naprosto soběstačná osoba, nezávislá na svém manželovi. Také se snažíte realizovat tento pohled v životě. Nejste ani konzervativní.

Moderní uspořádání vztahů je pro vás výhodnější. Samozřejmě, že jste tvrdý obhájce rovnosti! Vztah by neměl být nikdo a odpovědnost by měla být rozdělena na polovinu.

Pokračování na další straněPOKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ


1
2