Osud máte zapsán již ve svém roce narození. Poslední číslice z roku, vám to prozradí. Platí to i na vás?


Každá kultura je jedinečná a z každé si můžeme vzít to dobré. Už starověká filozofie učila lidí o existenci živlů. Jejich existencí se zabýval i Platón.

Osud

Éter (jinak nazvaný i duch) je ten nejdůležitější. Spojují se v něm všechny živly, je z nich tvořen a živly jsou zas tvořeny z něj.

Je to vztah kdy jeden nedokáže existovat bez druhého. Živly ovlivňují všechny věci kolem, přírodu i lidi.

Číslo 8 a 9

Pokud jste se narodili v roce s čísly končícími na 8 nebo 9, tak vás ovlivňuje Zemi. Tento živel je jedním ze základních, je citelný zejména pro ženy, protože je dárcem života.

Lidé, na kterých ovlivňuje jsou tvůrčí a mají velmi dobrou představivost. Země je, z hlediska magie, projev podstatnosti, takže pro tyto lidi je typická touha po blahobytu.

Pokračování na další straněPOKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ


1
2
3