Osobnosti o Klausovi: I přes to, co se děje, Česku pomohl


I přes spornou amnestii a události posledních dnů odcházející prezident Václav Klaus České republice pomohl, shodují se známé osobnosti oslovené on-line deníkem TÝDEN.CZ. Připomínají jeho zásluhy v polistopadové době a přechodu republiky v tržní hospodářství. Klausovi však mají za zlý jeho euroskepticismus, egocentrismus a příklon k Rusku.

11″V 90. letech se mu povedlo v ČR zpopularizovat myšlenku pravice, kapitalismu a tržního hospodářství; i představu, že ČR má být standardní západní zemí – byť jeho výkon coby premiéra byl v obou záležitostech daleko slabší,” vzpomíná na dobu krátce po revoluci bývalý poradce premiéra Roman Joch. Na Klausovi oceňuje, že do Bankovní rady České národní banky (ČNB) jmenoval kompetentní členy.

Joch ve funkci vládního poradce skončil kvůli kritice prezidenta. Poté, co v Chrastavě útočník vystřílel na Klause kuličky z airsoftové zbraně, o něm napsal, že se chová jako kremlofilní bába. Za svým postojem si do jisté míry stojí dál. “Klaus jednoznačně uškodil svou egománií. Coby prezident ČR nesloužil primárně svému úřadu a své zemi, ale používal jej ve svůj prospěch. Rovněž mnohé jeho nominace soudců Ústavního soudu byly jeho slabou stránkou,” uvedl Joch.

Bývalý ministr školství Ivan Pilip.Exministr vnitra Klausovy vlády Jan Ruml považuje za největší Klausův prohřešek jeho výklad ústavy v případě amnestie – pokládá ho za účelový. Odcházejícímu státníkovi dává však k dobru transformaci české ekonomiky na začátku 90.let.

Stejně tak i premiér Petr Nečas (ODS) se domnívá, že Klausův nezpochybnitelný přínos spočívá v jeho roli po pádu komunismu. “Dokázal zformulovat a prosadit transformaci totálně postátněné ekonomiky nedemokraticky řízené jednou politickou stranou k tradiční demokracii západního střihu, založené na tržním hospodářství. Zde musel svést a úspěšně svedl ideový střet se stoupenci “socialismu s lidskou tváří” a odpůrci klasické parlamentní demokracie založené na soutěži politických stran,” uvedl pro on-line deník TÝDEN.CZ ministerský předseda.

Bývalý ministr školství Ivan Pilip připomněl Klausovu roli v rozdělení Československa. “Bylo to rozhodnutí těžké, ale správné a pro budoucnost funkční, což dokazuje zejména vynikající úroveň dnešních česko-slovenských vztahů,” řekl on-line deníku TÝDEN.CZ. Za přínos považuje také Klausův důraz na roli standardních politických stran a vytvoření jedné z nich v pravé části politického spektra. “Tato zásluha je poněkud oslabována přílišnou tendencí Václava Klause k tomu, aby to byly pouze politické strany, kdo ovlivňuje veřejný život v zemi, ale samotné vytvoření systému, kdy osou politického rozhodování jsou ideově (nikoli stavovsky, národnostně a podobně) definované politické strany bylo velmi významné a pozitivní (bez ohledu na další vývoj mnohých z nich),” dodal Pilip.

Boj s EU

Stejně jako Klaus Česku pomohl, tak podle Pilipa také uškodil. “Především svým umanutým bojem s Evropskou unií a snahami vyvázat náš stát z jejího “západního” zakotvení. Problém není v tom, že Václav Klaus kritizuje nedostatky EU – těch je jistě mnoho – ale v tom, že jasně dává najevo, že je proti celému konceptu úzké spolupráce evropských demokratických zemí. V kombinaci s jeho podivnou nákloností k Rusku šlo o politiku, která zemi opravdu poškozovala,” domnívá se exministr. Obecně pak kritizuje i Klausův způsob politické diskuse, ve které ideového odpůrce považuje za nepřítele a hlupáka. “Pouze se obávám, že tato strategie na Pražském hradě zůstane platnou i po odchodu Václava Klause z úřadu,” podotkl Pilip.

Zpěvák Ondřej Hejma.Zpěvák a Klausův podporovatel Ondřej Hejma se naopak domnívá, že v kritice EU nešel prezident dostatečně daleko. “Teoreticky by se za “škodu” dal považovat podpis Lisabonské smlouvy, což je krok se kterým i on sám určitě nesouhlasil, ale je otázkou zda bylo v silách to neudělat v okamžiku, kdy podepsala celá Evropa,” 

Nekriticky vnímá Klausovo působení v čele státu poslanec Boris Šťastný. “Nemyslím si, že by Václav Klaus, stejně jako kterýkoliv jeho předchůdce v roli českého prezidenta něčemu uškodil. Pokud se někomu něco nepovede, nebo je to v nějakém časovém horizontu vnímáno negativně, tak to neznamená, že by tím byla způsobena nějaká újma nebo škoda,” řekl on-line deníku TÝDEN.CZ. “Když diskutuji s kolegy o prezidentské amnestii, tak si říkám, že čas ukáže, že to negativní hodnocení, je důsledkem výkladu či interpretace té samotné amnestie a že třeba i tato negativně vnímaná věc časem ukáže na problémy, které v naší zemi jsou. Já skutečně působení Václava Klause vnímám pozitivně a jsem rád, že byl českým prezidentem,” uzavřel Šťastný.

Má to “zabalit”?

Poslanec Boris Šťastný.Osobnosti se neshodnou, zda má Klaus zůstat nadále v politice činný. Ivan Pilip se domnívá, že by aktivní v politice zůstat měl, a to i přesto, že posledních deset let ve funkci prezidenta “hypertrofovaly jeho negativní vlastnosti a spíše oslabily ty kladné”. “Jeho reakce na kritiku chybné amnestie je toho jen posledním smutným důkazem,” podotkl Pilip, ale dodal: “Přes všechny své výhrady k jeho současné politice bych si to ale rozhodně přál. Důvody jsou dva: jednak je Václav Klaus člověk, který má jasné politické názory a to je něco, čeho je na české politické scéně nedostatek. A za druhé si myslím, že tyto jeho názory si zaslouží projít bojem na politickém kolbišti a být tam poraženy, respektive vytlačeny na okraj politického diskurzu.”

Velmi podobně vidí další politické směřování Václava Klause i jeho bývalý ministr Jan Ruml. “Nezvládnutá sebestřednost Václava Klause jej možná povede k dalšímu angažmá v politice, myslím si však, že bude zároveň jeho největším handicapem. Formace, kterou by patrně stvořil, by určitě byla (jako Klaus sám) velmi extrémně posazena na okraj pravicové scény, a tady opravdu není oč stát,”