Nemluvte o nikom ve špatném. Negativní energie se vždy vrátí! Zde jsou základní principy života!


 • Neubližujte ostatním lidem. Zákon “bumerang” funguje – i když tomu nevěříte.
 • Neklamte, buďte čestní – před sebou i před ostatními. Vesmír testuje vaši upřímnost a čestnost. Těch nejčestnějších umí štědře odměnit.
 • Snažte se o harmonii. Ať je vaše duše taková krásná jako je i vaše tělo.
 • Nezapomínejte na svůj duchovní rozvoj.

 • Dělejte své vlastní rozhodnutí. Převezměte odpovědnost za své činy.

 • Respektujte soukromí ostatních.
 • Nesnažte se dělat všech šťastnými a měnit celý svět. Začněte nejprve od sebe. V opačném případě se vám nepodaří.
 • Nenanucujte svou víru jiným lidem.
 • Podělte se s ostatními o to, co máte. Snažte se více věnovat charitativní činnosti.

  Jakých životních principů se přidržujete vy?  POKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ


  1
  2
  3