Nemluvte o nikom ve špatném. Negativní energie se vždy vrátí! Zde jsou základní principy života!


Přítomnost životních principů je velmi důležitá a týká se to každého člověka. Pokud děláte to, v co věříte, vaše svědomí bude čisté a vaše mysl spolu s duší zůstanou v harmonii.

Základní principy života

  1. Probuďte se se sluncem a modlete se. Modlete se v soukromí. Dělejte to tak často, jak jen můžete. Budete vyslyšen. Jen mluvte o tom, co máte na srdci.
  2. Buďte trpěliví. Nevědomost, pýcha, hněv, žárlivost vyčerpává duši. Modlete se za mrtvé, aby konečně našli klid.
  3. Snažte se být otevřeným člověkem. Nedovolte, aby vás někdo ovládal. Sami dobře víte, co chcete.

  4. Chovejte se ke svým hostům s pozorností a ctí. Dopřejte jim nejlepší jídlo, obklopte jejich pohodlím, zacházejte s nimi s respektem.
  5. Neberte si to, co vám nepatří.
  6. Respektujte vše, co vytvořila příroda – jiní lidé, zvířata a rostliny.

  7. Respektujte názory a zásady jiných lidí. Nepřerušujte partnera, nehrajte hry, nebuďte hrubý a arogantní. Respektujte právo všech lidí na svobodu projevu.

    Pokračování na další straněPOKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ


1
2
3