Lékaři chtěli muže odpojit z přístrojů, ale jeho syn na ně mířil pistolí. Muž v klinické smrti najednou dokázal něco neuvěřitelného


Jakmile uvidíme umírajícího, uděláme vše pro to, abychom mu pomohli. Nikdo z nás nemůže přesně předpovědět, jak se bude chovat v těch nejtěžších okamžicích. George Pickering byl odhodlán něco udělat. Když byl jeho 27letý syn po těžké mrtvici odvezen do nemocnice, výsledky lékařů byly ošokující – klinická smrt. Kdyby jeho otec nezasáhl, mladý muž by už dávno nežil.

Klinická smrt

Stalo se to v lednu 2015. George Pickering Jr. překonal další velký úder. Ale tentokrát mu nemohl pomoci.

Lékaři řekli, že došlo ke klinické smrti a požádali jeho rodiče, aby podepsali prohlášení, v němž souhlasili s odpojením člověka od přístrojů. Rodiče jsou rozvedeni. Máma souhlasila, ale táta o tom nechtěl ani slyšet.

Otec nevěděl, co má dělat. Vyběhl z nemocnice a vrátil se zpět … se zbraní.

Reakce otců

Vyhrožoval lékařům a zaměstnancům nemocnice, že je zastřelí, pokud se někdo přiblíží k jeho synovi. Druhý syn mu z rukou vytáhl zbraň, ale George byl dobře připraven. Pod košili měl druhou zbraň a tentokrát vyhrožoval i své rodině.

Zaměstnanci zavolali policii!

Zatímco všichni čekali, až přijde, George stále držel ruku svého syna a modlil se, aby byl jeho syn stále naživu. Něco mu řeklo, že ještě nezemřel. A měl pravdu!

Pokračování na další straněPOKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ


1
2