Které zvíře na obrázku vidíte jako první? Vypoví to mnohé o tom, jaký jste člověk!


Naše osobnost je formována našimi zkušenostmi a genetikou. Psychologové říkají, že naše první zkušenosti často programují mozek takovým způsobem, abychom se rozhodli, jak vidíme lidi a svět kolem sebe.

Zvíře

Naše nevědomé činy mají pro nás největší hodnotu. Máme tendenci odfiltrovat věci, které neodpovídají našim přesvědčením.

Jaké je první zvíře, které vám padlo do oka?

Orel

Vznešený tvor, horlivý no elegantní zároveň. Pokud jste si jako první všimli orla, soustřeďujete se na svůj postoj a nic nenecháváte náhodě.

Řídíte se heslem, že nemáte čas na zbytečnou drama či jiné maličkosti, které jsou součástí vašeho života. Jste odvážný člověk a nebojíte se vydat na dobrodružství na vlastní pěst.

Pokračování na další straněPOKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ


1
2
3
4
5