Každý se na tento svět narodi dohromady 7krát. Kolikátý život nyní žijete?


Podle dávných pověr musíte být na světě narozeni sedmkrát, abyste dosáhli věčné spásy.

Život

Všechna tato zrození by měla pomoci vaší duši vyrůstat a připravit se na přijetí věčného míru.

Snadno můžete zjistit, který ži vot právě žijete!

Student

Toto je první znovuzrození a druhá fáze života. Jakmile v této fázi zjistíte, že jste celý svůj život neudělali nic jiného, ​​jen se naučte.

Cítíte, že všechno, co se vám stalo, by vás mělo něco naučit. Procházíš lekcemi, získáváš zkušenosti. Hledáš sebe a svůj vztah začíná krystalizovat a formovat.

 

Pokračování na další straněPOKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ


1
2
3