Katastrofa roku 2050 přišla mnohem dřív! Polovina Česka trpí již dnes


Škody způsobené suchem letos v létě se odhadují na miliardy, což je již známo, ačkoliv katastrofa má ještě přijít. Je to prostě nevyhnutelné.

Katastrofa

Česká republika byla v roce 2050, ale není tu nic, co by stálo za to. Sucho, které nyní uvádějí vědci, kteří spravují vodní zdroje a další profese, které jsou závislé na vodě, mělo být v našich zeměpisných šířkách již třicet let, v polovině tohoto století.

Voda v podzemí a na povrchu se však snižuje rychleji, než varovaly původní desetileté prognózy.

„Možná jsme to viděli v některých filmech, ale už to zažíváme. A nic neříká, že by se tento trend měl změnit, “řekl ministr životního prostředí Richard Brabeck na konferenci nazvané „ Ochrana vodních zdrojů v přírodě “.

Pokračování na další straněPOKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ


1
2
3