Kam zmizela zmrzlá těla 1500 pasažérů z Titanicu? Velká záhada obrovské tragédie!


Tato obrovská katastrofa nastala v noci ze 14. na 15. dubna roku 1912. Existuje celá řada různých výpovědí a fotografií potopených lodí a dokonce existuje statistika těchto obětí. A přesto někdy vyvstává otázka, která vyvolává velké pochybnosti o tom, jak k celé nehodě vlastně došlo.

Titanic

Jednou z těchto otázek je: Kde jsou zmrzlá těla pasažérů? Co se stalo se všemi těmi lidmi, kteří nepřežili loď potápějící se? Proč nejsou na úlomcích viditelné žádné mrtvoly?

Odpověď na tuto otázku skutečně zamrazí, a pokud chcete dobře a klidně spát, nečtete si ji raději. Viz pokračování článku na další straně.

Pasažéri

Na palubě Titanicu mělo být více než 2200 lidí. Přesné množství bohužel nelze určit, protože ti, kteří i ti, kteří za plavbu zaplatili, nemuseli nakonec dorazit. Jiní mohli cestovat načerno. Bezpochyby přežilo katastrofu 730 cestujících.

Pokračování na další straněPOKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ


1
2
3
4