Jaký je konečný verdikt soudu? Vondráčková je v šoku, todle nečekala!


Tomáš Plekanec (36) a Lucie Vondráčková (39) byli u soudu kvůli jejich dětem. Ale kanadský odvolací soud konečně rozhodl. Synové Mathiase a Adama nezůstanou v Montrealu.

Konečný soud

„Dnešní kanadský odvolací soud rozhodl o návratovém řízení, které zahájil Tomáš Plekanec v souladu s Haagskou úmluvou o občanských aspektech mezinárodních únosů dětí. Podle dřívějšího rozhodnutí soudu prvního stupně se děti musely neprodleně vrátit do České republiky. Odvolací soud vzal v úvahu zájmy dětí, které opakovaně uvedla paní Lucie Vondráčková, a rozhodl, že děti dokončí školní rok, nezmění svůj domov a po jeho skončení se vrátí do České republiky, “uvedl právník Lucie Vondráčkové Petr Machálek.

Pokračování na další straněPOKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ


1
2