Jaké změny čekají všechny pacienty? Za léky si pořádně připlatíme!


Podle asociace Generic Manufacturers Association povede přezkum úhrad léků k celostátnímu nárůstu cen léků. Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky a České republiky uvádí, že i po revizi zůstane v každé skupině náhrad léčivo s nulovou nebo společensky přijatelnou platbou.

Plaba za léky

Novela revize úhrady léčiv změnila skupiny úhrad, které zohledňují terapeutické indikace a standardní dávku léčiva v přípravku.

GENAS však tento krok považuje za nesystematický a vidí na jiných místech reálné možnosti úspor nákladů na léky.

„U pacientů, kteří nejsou schopni nebo ochotni užívat nové doplňky, bude muset lékař změnit léčbu na nižší dávku. U pacientů, kteří užívají více léků, může docházet k současné změně několika léčebných postupů různými specialisty, přičemž nelze dekompenzaci pacienta odstranit, “řekla Teresa Sadoc, prezidentka sdružení.

Pokračování na další straněPOKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ


1
2
3