Informatika se na školách bude učit jinak


Ministerstvo školství připravilo novou koncepci rozvoje digitálních dovedností a informatiky, která by se měla prolínat všemi předměty. Nový způsob výuky se v září začne testovat na vybraných mateřských, středních a základních školách. Pilotní ověřování potrvá do června 2020, potom by podle něj měly začít učit všechny školy, uvedl úřad na webu.

Ministerstvo chce v pokusném ověřování zjistit, jak funguje návrh změn v rámcových vzdělávacích programech k informatice a komunikačním technologiím. “Vzhledem k tomu, že navrhované změny jsou poměrně rozsáhlé, je ověření návrhu podstatným krokem, který podpoří jeho plynulou implementaci do školní praxe,” uvedl náměstek sekce vzdělávání na ministerstvu Václav Pícl.

Resort chce získat zpětnou vazbu od škol, jak v praxi fungují nově navržené učební materiály k rozvoji informatiky u dětí. Úřad je pak chce případně ještě upravit. V budoucnu by učební materiály měly být volně k dispozici všem školám.

Na testování nové informatiky jdou evropské dotace z projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení (PRIM). Pokusné ověřování bude řídit ministerstvo a realizovat ho bude všech devět pedagogických fakult v ČR ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání. Každá pedagogická fakulta bude změny ověřovat na průměrně pěti až šesti školách, uvedlo ministerstvo.

Zapracovat na počítačové dovednosti musí také učitelé

Rámcové vzdělávací programy nahradily ve školství v roce 2005 jednotné osnovy. Dosud se programy pro různé typy škol doplňovaly o nová témata či se v nich upravoval počet hodin. Debata o nutnosti modernizace se vede od roku 2016, žádné konkrétní změny dosud ale ministerstvo nepředstavilo. Plaga tento týden řekl, že s přípravou vzdělávacího programu k informačním technologiím je spokojen a že se nyní dokončuje.

V nových programech chce ministerstvo školám doporučit, aby rozvoj dovedností práce s digitálními technologiemi co nejvíce rozložily do různých předmětů. “MŠMT iniciuje a bude podporovat aktivity, které směřují k co nejširšímu začlenění digitálních technologií do školní práce žáků,” napsal úřad. I nadále nicméně zůstane plně v kompetenci školy, jaké vyučovací předměty si ve svém školním vzdělávacím plánu vytvoří.

Podle Plagy je třeba zapracovat i na tom, aby s digitálními technologiemi uměli lépe pracovat učitelé. Na podzim proto ministerstvo chystá otevřít dotační výzvu, ve které bude 500 milionů korun z EU. Jejím cílem bude mimo jiné podpora tvorby digitálních obsahů a schopností učitelů. Z projektu Systém podpory pedagogických pracovníků by měla vzniknout síť krajských metodiků, kteří by měli podporovat začleňování digitálních technologií do výuky. Další dva projekty, které financuje EU, jsou zaměřeny na tvorbu učebních materiálů pro žáky, přípravu vzdělávacích kurzů pro učitele či změny v přípravě budoucích kantorů na pedagogických fakultách.

Digitální vzdělávání zatím nemá určený rozpočet

Cíle pro digitalizaci školství vytyčil vládní dokument strategie do roku 2020, který schválil předchozí kabinet v roce 2014. Podle poslední zprávy České školní inspekce je úroveň informační a digitální gramotnosti na základních a středních školách neuspokojivá. Podle některých odborníků ministerstvo nenaplňuje strategii digitalizace tak rychle, jak by mělo.

Kolik peněz ze státního rozpočtu dosud ministerstvo poslalo na strategii digitalizace školství, úřad na dotaz neupřesnil. “Vyčíslit finance ze státního rozpočtu nelze. Strategie digitálního vzdělávání přímo žádný rozpočet nemá,” uvedlo tiskové oddělení ministerstva. Z přehledu výzev evropských dotačních programů vyplývá, že z EU šly na podporu digitalizace zřejmě miliardy korun.