Hnusí se vám tento obrázek? Pravděpodobně trpíte touto fobií!


Narazíte ve svém životě na dírky od obyčejného červotoče a máte husí kůži? Pohled na puchýře je nesnesitelný a hrubá vyrážka vám nahání děs? Pravděpodobně trpíte trypofobií.

Fobie jsou často popisovány jako iracionální a trvalý strach z konkrétních objektů nebo situací, při kterých jsou příčiny nepříjemných pocitů a obav stále nejasné.

Mezi nejznámější fobie patří například:

Arachnofobie – strach z pavouků
Klaustrofobie – strach ze stísněných prostorů
Akrofobie – strach z výšek
Aichmofobie – strach z jehel a stříkaček
Keraunofobie – strach z bouří, hromů a blesk

Jedna z nejznámějších fobií je Arachnofobie

Co je to trypofobie

Význam tohoto slova je odvozen z řečtiny (TRYP-díra, Phobos-strach) a lékařskou obcí zatím není příliš uznávaný, avšak lidé po celém světě se ztotožňují se strachem z nepravidelných tvarů a shluků různých děr. Internetové fóra se začínají plnit různými obrázky, které některé lidi dohání přímo k šílenství a na některé nemají nejmenší vliv.

 

Další informace najdete na další straněPOKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ


1
2
3