Fotografie která se dotkla milionů lidí. A až zjistíte důvod, budete plakat i vy!


Milióny lidí mají v očích této fotografie slzy. Tento snímek doprovází silný příběh.

“Včera byl první den, kdy se moje pětileté autistické dítě s autismem setkalo s novým asistentským tornádem.” Jsme Američané, kteří žijí v Japonsku, a čekají na toto setkání téměř dva roky. ”

Fotografie zachycuje obličej matky, která viděla své dítě, které ho nemůže obejmout, přitisknout se k němu, aniž by se ho umylo nebo se ho dotýkalo, když leží na psech ze své svobodné vůle s neuvěřitelným spojením. T

je tvář maminky, která viděla nesčetné neúspěšné společenské interakce na hřišti při hledání přátel.

KAŽDÉ KAMARY, JAKÉKOLI PŘIPOJENÍ.

Seděla jste u tvého syna, když hodně spal v noci. Chybí mu spojení s ostatními lidmi mimo svou rodinu, bez ohledu na to, jak se snaží a jak tvrdě pracuje, aby to bylo jiné.

Tenhle chlapec nemá rád přirozené denní světlo a jeho matka vidí chlapa stále obtěžující. Ale teď měla šanci vidět štěstí v očích svých synů.

Fotografie a příběh naleznete na následující stráncePOKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ


1
2