Betonovou směsí plnil víčka od piva. Po tom co manželka uviděla výsledek a doslova ji to vyrazilo dech!
POKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ


1
2